vineri, 3 mai 2013

Blocurile ANL au trecut în administrarea Serviciului de Asistenţă Socială


Consilierii locali au aprobat, în cadrul ultimei şedinţe locale, trecerea, din administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat în cea a nou înfiinţatului Serviciu Public de Asistenţă Socială (fostul Serviciu Creşe, Asistenţă Socială, Cultură, Sport, Igienă Publică) a cluburilor de pensionari, precum şi locuinţelor atribuite de către primărie cetăţenilor urbei. Printre acestea se numără cele opt blocuri ANL, locuinţele de închiriat de la blocurile DO1, DO2 şi DO3, blocul „GOLD“, barăcile A şi Z şi 22 de apartamente din Olimp, alături de imobilele situate pe străzile Frumoasei, Vasile Pârvan, Ţepeş Vodă, Mărăşeşti, Peleş, Bolintineanu, Petru Maior, Arcului, Delfinului, M. Kogălniceanu, Ion Creangă, Negru-Vodă, 1 Decembrie 1918, Rozelor, Constanţei, Cartier Vest şi vilele 3, 6, 10, 11 şi 18 din Curtea Spitalului.
În acelaşi timp, Serviciul Public de Asistenţă Socială a cedat, tot prin votul consilierilor locali, către ADPP, cele două cimitire şi scena-scoică. Totodată, ADPP a mai primit în administrare sediul primăriei şi sediul Poliţiei Locale.
editiadesud.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu