miercuri, 25 februarie 2015

Din 85 de incendii, 20 au fost cauzate de coşurile de fum

Analiza statistică a incendiilor produse în judeţul Constanța de la începutul anului 2015, arată că din totalul de 85 incendii, 20 au avut drept cauză coşurile de fum, urmare a realizării şi exploatării defectuoase a acestora.
Grav este faptul că s-au produs incendii şi la construcţiile noi.
Prin activitatea de avizare/autorizare pe linia securităţii la incendiu, se elimină greşelile de proiectare şi execuţie a sistemelor de încălzire, dar nu toate construcţiile se supun avizării/autorizării (exemplu: blocuri fără mansardă, sedii de birouri cu suprafaţa mai mică de 600 mp).
De aceea, este necesară responsabilizarea factorilor care contribuie la proiectarea, execuţia, urmărirea execuţiei (diriginţi de şantier), recepţia şi exploatarea construcţiilor privind respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
Neregulile sunt generate începând cu faza de proiectare, prin neîntocmirea proiectului pentru faza detalii de execuţie.
Amintim câteva greşeli frecvent întâlnite la proiectarea şi execuţia coşurilor de fum:
– realizarea coşurilor fără canal de fum;
– placarea peretelui exterior al coşurilor cu materiale combustibile (polistiren expandat);

– neprotejarea elementelor de construcţii combustibile ale clădirilor, la străpungerea acestora de către coşurile de fum sau apropierea (execuţia în contact) materialelor combustibile de coşul de fum;
– străpungerea planşeelor combustibile fără a se păstra o distanţă minimă între coş şi elementele de lemn (de exemplu) ale planşeelor – distanţă care de regulă trebuie să fie de min. 24 de cm;
– necompletarea spaţiului dintre coşul de fum şi elemente de construcţie combustibile din apropiere cu materiale termoizolatoare incombustibile – realizându-se astfel o manşetă de protecţie şi/sau un separator;
– proiectarea sau execuţia greşită a înălţimii coşului de fum.
Potrivit legislației în vigoare, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii sunt obligaţi să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc, măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectivele proiectate.

editiadesud.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu